8:50 06/11/2015
Cỡ chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết, UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch về điều tra tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Việc điều tra nhằm thống kê danh sách các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất để lập hồ sơ quản lý; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu; thống kê, xác định các giếng hiện không sử dụng, phải trám lấp theo quy định;  phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất và dự báo nhu cầu nước dưới đất cho các năm tiếp theo; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước.

Theo đó, kế hoạch gồm 3 giai đoạn được triển khai từ tháng 10-2015 đến quý 4-2016 gồm: chuẩn bị, điều tra và sau điều tra. Sau đợt tổng điều tra, Sở sẽ nhận phiếu điều tra từ UBND quận, huyện, ghi mã phiếu điều tra, xử lý số liệu và lập báo cáo tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất, số lượng giếng phải trám lấp; đề xuất các biện pháp bảo vệ, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên nước dưới đất…

NGỌC PHÚ

(Theo http://www.baodanang.vn)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
3.545 lượt xem - 29.04.2012 : 16:40p
5.253 lượt xem - 14.03.2012 : 11:25p
4.443 lượt xem - 14.03.2012 : 11:06p
Tin đọc nhiều
13.611 lượt xem - 07.03.2012 : 16:41p
12.904 lượt xem - 07.03.2012 : 16:47p
7.994 lượt xem - 17.12.2011 : 14:16p
7.721 lượt xem - 07.03.2012 : 16:44p