14:57 06/04/2016
Sáng 31-3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Viện trợ phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015. Đà Nẵng tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng năm thứ 3 liên tiếp, và là lần thứ 6 dẫn đầu cả nước kể từ khi Chỉ số PCI được công bố vào năm 2005 đến nay.
 
16:47 07/03/2012
Đà Nẵng là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao trong cả nước, với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1997 - 2010 (theo giá cố định 1994) đạt 11,30%/năm so với mức bình quân 7,27%/năm của cả nước. Qua các năm, giá trị sản xuất công nghiệp, nông - lâm - thủy sản, tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ xã hội đều có xu hướng tăng lên. Điều quan trọng là mức tăng trưởng này khá phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ...