14/03/2012
9:46 14/03/2012

Một trong những nội dung quan trọng Nghị quyết 33 ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước đề cập  là “có kế hoạch và bước đi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nay đến năm 2010 theo hướng cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, sau năm 2010 chuyển sang cơ cấu dịch vụ ...

Thời tiết
Tin mới
Các tin đã đưa ngày:
Tin đọc nhiều
4.095 lượt xem - 14.03.2012 : 9:46p